coaching

Mijn manier van werken

Ik bied een bijzondere manier van coachen, door de mogelijkheid om zowel de diepte als de breedte in te gaan. Je kunt dat therapeutisch coachen noemen. Ik ga er vanuit dat – willen mensen een werkelijke groei doormaken – zij de tijd mogen nemen om dit proces in een aantal facetten te doorlopen. Dat betekent dat wij niet alleen kijken naar waar je naartoe wilt en waar je groei zit. We onderzoeken ook waar je vandaan komt en wat je belemmeringen tot nu toe zijn geweest. Zo kun je wat je hebt bereikt en geleerd  integreren in wie je bent als mens, en daarmee in hoe je (ook op langere termijn) als professional functioneert.

Mijn manier van werken bij coaching kenmerkt en onderscheidt zich door onder andere:

  • Professionele werkwijze en specialisatie die is afgestemd op de meest actuele inzichten en hedendaagse mensbenaderingen, over wat werkt in effectief coachen en begeleiden, zoals:
   - lichaamsgeïntegreerde benadering, gecombineerd met inzicht en bewustzijn,
   - werken vanuit ervaring en beleving,
   - het betrekken van de organisatiedynamiek,
   - aandacht voor de hechtingsthematiek van de persoon,
   - traumabegeleiding in het geval van organisatietrauma.
   Het blijkt dat door deze werkwijze cliënten vele malen effectiever en blijvender resultaten verwerven dan bij een traditionele (cognitieve) psychologische aanpak.
  • Ik ben eveneens werkzaam als lichaamsgeïntegreerd psychotherapeut. Daardoor kan de coachingsbegeleiding indien nodig ook over dieperliggende of persoonlijke thema’s gaan.
  • Ik werk transparant. Dat houdt in dat ik open met de cliënt de hindernissen, uitdagingen, voortgang en resultaten bespreek. Dit bevordert het zelfinzicht, de (zelf)acceptatie en de groei van de coachee.
  • Verder werk ik vanuit het contact, waardoor mensen in het werkcontact en de begeleidingsrelatie met mij nieuwe ervaringen op kunnen doen.
  • Oorspronkelijk opgeleid als bedrijfseconoom en auditor, en werkzaam geweest binnen meerdere grote organisaties als organisatie-adviseur en -auditor.
  •  

 

 

Als je iets zoekt, wees er dan op voorbereid het te vinden.