Relatietherapie

Mijn uitgangspunten

Je bent allebei anders
Een partnerrelatie geeft je per definitie niet volledig waar jij behoefte aan hebt. Dat kan ook haast niet, want je bent beide immers andere mensen. Je hebt beide andere behoeften, andere verlangens, andere gewoonten, en wellicht heb je ook andere waarden. Je komt ook nog eens beide uit een ander nest met een heel eigen gezinssysteem. Veelal ben je bovendien beide van het andere geslacht, waardoor er dingen zijn die je ten diepste niet van elkaar begrijpt. Allemaal elementen van verschil die maken, dat je voor elkaar niet altijd zult zijn wat je wel had gehoopt. Mensen kunnen daardoor teleurgesteld raken in de relatie. De liefde voor de ander kan weer voelbaar worden, wanneer je bereid bent te aanvaarden dat je partner anders is dan jij, èn anders is dan het droombeeld dat jij van hem of haar had gemaakt. Geliefden hoeven niet hetzelfde te zijn, als je maar open kunt staan voor elkaars behoeften.

Je kunt samen groeien
In de loop van de tijd ontwikkelen de meeste relaties zich. Ze gaan verschillende fasen door. Het tempo van ontwikkeling hoeft niet voor beide partners hetzelfde te zijn. Dat alleen al kan wrevel en strijd opleveren. Daarnaast vormen zich in relaties vanaf het begin bepaalde (bewuste èn onbewuste) patronen, rolverdelingen en taakverdelingen, die niet altijd prettig en functioneel zijn. Het is mooi wanneer een stel bereid is om in deze zaken open te staan voor elkaars wensen, en om te kijken naar wat wèl werkt samen. Als geliefden kun je daarbij elkaar inspireren en stimuleren, in liefde, zodat je samen kunt groeien.

Je kunt aan elkaar helen
In een relatie ben je zo dicht bij elkaar, dat je onherroepelijk thema’s van jezelf tegenkomt. Dingen die niet prettig voelen tussen jou en je partner. Vaak hebben mensen dan de neiging te denken dat het aan de ander ligt. Je partner zou zich anders moeten gedragen. Soms hebben mensen voor elkaar gekozen, omdat ze onbewust in de ander de eigen pijnlijke thema’s herkenden. In de liefde, in de hechting hebben we soms beschadiging opgelopen. We zijn in een partnerrelatie dan op zoek naar nieuwe kansen om liefde te ervaren, en naar heling. Wellicht zijn het thema’s die voor jou ook in andere situaties spelen. Als je bereid bent om eerlijk en oprecht te kijken naar je eigen gedrag en je rol in de relatie, biedt je partnerrelatie je een fantastische kans om persoonlijke thema’s aan te gaan. In een liefdesrelatie kun je aan elkaar helen.

Intimiteit en seksualiteit zijn een uiting van liefde
In mijn benadering is het onderwerp 'liefde' een belangrijk onderdeel in het werken met relaties. We verlangen allemaal naar liefde. Ons verlangen naar liefde is wat ons ten diepste drijft. Vaak moeten mensen in een relatie weer leren liefhebben, leren om liefde en intimiteit toe te laten en te ontvangen, en leren om deze te onderhouden. De meest bepalende factoren voor de kwaliteit van ons leven zijn intimiteit en aanraking. Dat geldt evenzeer voor de kwaliteit van een partnerrelatie. Om die te onderhouden en te verdiepen is ‘houden van’ alleen is niet genoeg. Een voorwaarde voor een goede relatie is gezonde hechting en intimiteit. Hoe veiliger men zich weet bij de partner en hoe meer intimiteit men ervaart met de ander, hoe tevredener mensen zijn met hun relatie. Intimiteit bereik je door je open te stellen voor de ander en door over jezelf te delen. Van daaruit kunnen mensen elkaar hun liefde en verbondenheid ook tonen in seksualiteit.

Jullie zijn samen en apart
Jullie vormen samen een relatie, èn jullie zijn elk apart van elkaar een individu. Samen èn ieder voor zich hebben jullie indertijd en elke dag weer gekozen om met elkaar een liefdesrelatie te hebben. De groei van de relatie gaat vaak niet alleen over het hervinden van de verbinding, maar evenzeer over het vinden van nieuwe differentiatie en autonomie. 

 

                          Je bent zo mooi anders dan ik
        Natuurlijk niet meer of minder, maar zo mooi anders
               Ik zou je nooit anders dan anders willen
                                 [Hans Andreus]